ارولوژی

ردیفنام و نام خانوادگیتخصصروزهای حضوررزومه
1دکتر حمیدرضا غلامرضائیفلوشیپ پیوند کلیههمه روزهنمایش رزومه
2دکتر رضا ولی پورفلوشیپ اندویورولوژیشنبه- یکشنبه- سه شنبهنمایش رزومه
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.