برنامه درمانگاه ها


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۱۸ مورد.
تخصصنام پزشکروزهای هفتهساعتتوضیحات
زنان و زایماندکتر رویا امدادیشنبه8-12
زنان و زایماندکتر حاتمییکشنبه8-12
زنان و زایماندکتر رویا امدادیدوشنبه8-12
زنان و زایماندکتر فرشته شاه محمدیسه شنبه8-12
زنان و زایماندکتر قاضیچهارشنبه8-12
نورولوژیدکتر نائینیشنبه10-12
نورولوژیدکتر بهنام جبه دارییکشنبه9-12
نورولوژیدکتر پشم فروشیکشنبه13:30-15:30
نورولوژیدکتر پشم فروشدوشنبه8:30-13
نورولوژیدکتر محمدمهران پورسینادوشنبه10-12