تلفن های بیمارستان

جهت ارتباط با بیمارستان فرهیختگان می توانید با شماره 44867262 داخلی های زیر تماس حاصل نمائید.

نام بخششماره داخلی
دفتر ریاست8514
دفتر معاونت درمان8504
دفتر معاون اجرائی8518
اورژانس8069
درمانگاه8524
آزمایشگاهشماره مستقیم 44845244
داروخانه8187
تصویربرداری8055
اسکوپی8090
دفتر مترون8086
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۴ مورد.