تلفن های بیمارستان

جهت ارتباط با بیمارستان فرهیختگان می توانید با شماره 44867262 داخلی های زیر تماس حاصل نمائید.


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۶ مورد.
نام بخششماره داخلی
دفتر ریاست8514
دفتر معاون اجرائی8518
درمانگاه8524
آزمایشگاه6047
داروخانه8187
تصویربرداری8055
اسکوپی8090
دفتر مترون8086
بلوک زایمان1031
اتاق عمل1021