ریاست

ریاست

 

دکتر حمیدرضا غلامرضایی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی ( اورولوژی )

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران