ریاست

ریاست

                                   دکتر حمیدرضا غلامرضایی

                                                                       جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی ( اورولوژی)

                                                                       عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

                                                                        فلوشیپ پیوند کلیه

 

 

 

 

 سوابق تحصیلی:

 

 

  • اخذ مدرک دکتری عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1370
  • اخذ مدرک دکتری تخصصی ارولوژی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1376
  • اخذ فلوشیپ پیوند کلیه در سال 1378

 

 

سوابق علمی-آموزشی

 

 

  • هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1386 تاکنون

 

 

   سوابق اجرائی

 

 

  • معاون درمان بیمارستان چمران تهران به مدت حدوداً 7 سال
  • مدیرگروه ارولوژی بیمارستان چمران تهران از سال 1381 تاکنون
  • رئیس بیمارستان فرهیختگان از سال 1396 تاکنون