ریاست

ریاست

                                   دکتر حمیدرضا غلامرضایی

                                                                       جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی ( اورولوژی)

                                                                       عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

                                                                        فلوشیپ پیوند کلیه