راهنمای مراجعین

نوبت صبح:


ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی در درمانگاه های داخلی، اطفال، زنان ، پوست ، نورولوژی، پوست و مو، اورولوژی و جراحی

 

نوبت صبح و عصر: 


خدمات پزشک عمومی و اورژانس ازساعت 8:00 لغایت 20:00

 

خدمات سونوگرافی پیشرفته: 


نوبت صبح روزهای دوشنبه و چهار شنبه