جراحی زنان

رئیس بخش: خانم دکتر رحمانی جو

سرپرستار بخش: خانم خندان فانی

موقعیت مکانی بخش: طبقه چهارم ضلع شرقی

شرح فعالیت بخش: پذیرش بیماران جهت عمل های جراحی عمومی و مراقبت های بعد از عمل