درمانگاه بیمارستان فرهیختگان

درمانگاه بیمارستان فرهیختگان از سال 1394 افتتاح شده و به بهره برداری رسیده است. بخش های اطفال، زنان، داخلی، اورولوژی، پوست، جراحی و نورولوژی در این درمانگاه فعال می باشد. پزشکان متخصص از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی می باشند. کلیه خدمات بیمارستان فرهیختگان برای پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی و خانواده هایشان که عضو بیمه تکمیلی دانشگاه می باشند، رایگان می باشد.