معاون درمان

 

 

 

دکتر فرشید فهیم

فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیت

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

 

 

 

سوابق تحصیلی:

 

 

 • اخذ دانشنامه پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در سال 1386
 • اخذ دانشنامه تخصصی طب اورژانس از دانشگاه تهران در سال 1392
 • اخذ دانشنامه فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیت ها در سال 1392

 

 

 

 

 

سوابق علمی-آموزشی

 

 

 

 • عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران از سال 1395
 • مسئول و روابط آموزشی گروه اورژانس در بیمارستان امیرالمومنین از سال 91 تا 95
 • ترجمه کتاب ATLS 2019
 • تالیف کتاب اردرهای رایج اورژانس، سال 98

 

 

 

سوابق اجرائی

 

 

 • معاون درمان بیمارستان فرهیختگان
 • عضو هیات عامل بیمارستان فرهیختگان
 • عضو کمیسیون معاملات بیمارستان فرهیختگان
 • مسئول گروه طب اورژانس بیمارستان امیرالمومنین از سال 95 تا 98
 • معاون درمان بیمارستان امیرالمونین از سال 97 تا 98