معاون درمان

 

 

دکتر رضا ولی پور

فلوشیپ فوق تخصص اندویورولوژی و یورولاپاراسکوپی

بورد تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری و ناباروری

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران