درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی

نوبت صبح:


ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی در درمانگاههای داخلی، اطفال، زنان، جراحی، اورولوژی، نورولوژی، پوست و مو

 

نوبت صبح و عصر:


خدمات پزشک عمومی و اورژانس ازساعت 8:00 لغایت 20:00

 

خدمات سونوگرافی پیشرفته:


نوبت صبح روزهای دوشنبه و چهار شنبه