جراحی مردان

رئیس بخش: خانم دکتر رحمانی جو

موقعیت مکانی بخش: طبقه چهارم ضلع غربی

شرح فعالیت بخش: پذیرش بیماران جهت عمل های جراحی عمومی و مراقبت های بعد از عمل