ICU جراحی

موقعیت مکانی: طبقه اول ضلع غربی

در این بخش اقداماتی از قبیل  مراقبت از بیمارانی که بعد از عمل جراحی نیاز به مراقبت های ویژه دارند،  مانیتورینگ قلبی و تنفسی بیمار، مراقبت از ناحیه جراحی شده و پانسمانهای روزانه انجام می گیرد.