رسالت بیمارستان

بیمارستان فرهیختگان بر آن است به عنوان بزرگترین مرکز درمانی و آموزشی پژوهشی وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، با ارائه کارآمدترین خدمات جامع تخصصی، فوق تخصصی و آموزشی با رعایت استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تعالی و توسعه پایدار نظام سلامت و درمان جامعه در شهر تهران نقش آفرینی نماید.