رسالت بیمارستان

بیمارستان فرهیختگان، بر آن است بعنوان بزرگترین مرکز درمانی و آموزشی، پژوهشی وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، با ارائه خدمات جامع تخصصی، فوق تخصصی و آموزشی با رعایت استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نقش آفرینی نماید.