پذیرش درمانگاه

کلیه بیماران می توانند از طریق شماره تماس 44867262 داخلی 8524 با هماهنگی با منشی درمانگاه، پزشک و تخصص مورد نظر خود را انتخاب و وقت رزرو نمایند و در روز مورد نظر با در دست داشتن دفترچه بیمه جهت ویزیت به بیمارستان مراجعه نمایند.