داروخانه

داروخانه بیمارستان فرهیختگان در طبقه همکف ساختمان و در مجاورت پذیرش واقع شده است. این واحد به صورت شبانه روزی پذیرای مراجعین محترم میباشد. این داروخانه از بدو افتتاح بیمارستان فعالیت خود را آغاز نموده و بعنوان یکی از مجهزترین داروخانه های بیمارستانی در راستای تکریم بیماران محترم و بعنوان مرکز اطلاعات دارویی و همچنین مرکز مراقبت دارویی مسئولیت تامین دارو و تجهیزات و لوازم مصرفی بیماران بستری و سرپایی و کنترل و نظارت علمی بر پرونده دارویی بیماران و ارائه مشاوره های تخصصی دارویی به کادر درمانی از جمله پزشکان و پرستاران و بیماران را بعهده دارد.