درمانگاه اورولوژی

درمانگاه اورولوژی بیمارستان فرهیختگان با برخورداری از پیشرفته ترین دستگاه های موجود و پزشکان و جراحان مجرب، خدمات تخصصی به شرح زیر ارایه می کند:

  • جراحی کلیه
  • سیستوسکوپی
  • اعمال اندواورولوژی
  • نفرولیتوتومی
  • اورولوژی زنان
  • جراحی لاپاراسکوپی کلیه
  • جراحی لاپاراسکوپی پروستات
  • جراحی ترمیمی و پلاستیک مجرا، انحنای الت تناسلی، و اختلالات عملکرد کلیه
  • بررسی عملکرد عصب و عضله مثانه ،اسفنکتر مثانه، حجم و ظرفیت مثانه و بررسی مجرای ادراری
  • - و ...

                        شماره تماس:44867262(داخلی 8524)