درمانگاه پوست

درمانگاه پوست بیمارستان فرهیختگان مجهز به دستگاه کوتر جهت انجام پروسیجرهای برداشتن خال، زگیل، لکه های پوست، حذف جای زخم و .... می باشد که تمامی خدمات توسط متخصصین پوست مجرب انجام می شود.  این کلینیک در سالن شماره 5  واقع در درمانگاه جراحی میباشد .

                  

                                   شماره تماس :44845199-44867262 (داخلی 8524)