درمانگاه ریه

درمانگاه ریه و بیماری های تنفسی بیمارستان فرهیختگان شامل 2 اتاق جهت ویزیت پزشک فوق تخصص ریه واسپیرومتری و پالس اکسیمتری میباشد که در سالن شماره 2 جنب داروخانه قرار دارد .

 

                               شماره تماس :44845199-44867262 (داخلی 8524)