درمانگاه نورولوژی

درمانگاه نورولوژی بیمارستان فرهیختگان در سالن شماره 3 طبقه همکف قرار دارد که دارای 4 اتاق مجزا جهت ویزیت متخصص مغز و اعصاب، متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات، نوار مغزEEG) نوار عصب و عضله(EMG) می باشد.

                        شماره تماس:  44845199   (داخلی 8524)