درمانگاه ارتوپدی

درمانگاه ارتوپدی بیمارستان فرهیختگان در سالن6 طبقه همکف قرار دارد و اماده ارایه خدمات به شرح زیر میباشد :

- ویزیت متخصص ارتوپدی

- ویزیت فوق تخصص ارتوپدی (زانو-لگن _تومورهای استخوانی)

- گچ گیری و باز کردن گچ

 

                             شماره تماس:  44845199 (داخلی 8524)