درمانگاه درد

درمانگاه درد بیمارستان فرهیختگان در سالن شماره 3 طبقه همکف قرار دارد و آماده ارایه خدمات زیر به مراجعه کنندگان محترم میباشد:

  • درمان تعریق زیاد بدن (هایپرهیدروزیس) به روش سمپاتکتومی
  • درمان دردها و دیسک کمر و گردن
  • درمان درد شانه
  • درمان ارتروزهای زانو و شانه
  • اوزون تراپی و پی ارپی
  • درمان دردهای ناشی از پوکی استخوان
  • تزریق استرویید اپیدورال
  • تزریق های عصبی پس سری بلوک های عصبی بین دنده ای

                                           

                                                                 شماره تماس: 44867262 (داخلی 8524)