چشم انداز

بیمارستان فرهیختگان در نظر دارد،  در حوزه علوم پزشکی  پیشرو باشد و خدمات را در بهترین کیفیت در سطح کلان شهر تهران و  در بین مراکز درمانی دانشگاه آزاد اسلامی ارائه نماید.