هفته جهانی سالمندان

 فرارسیدن هفته جهانی سالمند (۷ تا ۱۳ مهر ماه) با شعار "کرونا ؛ فرصتی برای تغییر نگاه به سالمندان " گرامی باد.
عناوین روزشمار هفته گرامیداشت تکریم و منزلت سالمندان


 
۰۷/۰۷/۹۹      رسانه ، آگاهی بخشی ، مطالبه گری ، فرهنگ و گفتمان سازی
 
۰۸/۰۷/۹۹       محیط دوستدار سالمند
 
۰۹/۰۷/۹۹       حمایت های اجتماعی ، رفاهی و اقتصادی
۱۰/۰۷/۹۹      مراقبت و سلامت جسمی ، روانی ، اجتماعی و معنوی
 
۱۱/۰۷/۹۹      سرمایه و مشارکت اجتماعی ، خانواده و جامعه
 
۱۲/۰۷/۹۹      قانونگذاری ، سیاست گذاری و راهبری امور سالمندان
 
۱۳/۰۷/۹۹       آموزش و توانمند سازی